PORTOFOLIU DE LUCRARI

Proiecte finantate prin programul FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala

Studiu de fezabilitate:Modernizare drum comunal DC 123 si drum vicinal Calatele - Ciuleni
Beneficiar: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Cornu Paltinului
Proiect tehnic:Modernizare drum comunal DC 123 si drum vicinal Calatele - Ciuleni
Beneficiar: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Cornu Paltinului
Proiect tehnic:Modernizare infrastructura rutiera agricola pe teritoriul comunei Borsa, judetul Cluj
Beneficiar: Comuna Borsa
Studiu de fezabilitate:Construire infrastructura pentru prevenire si protectie impotriva inundatiilor in comuna Romuli, judetul Bistrita-Nasaud
Beneficiar: Comuna Romuli
Studiu de fezabilitate:Construire infrastructura pentru prevenire si protectie impotriva inundatiilor in comuna Apahida, judetul Cluj
Beneficiar: Comuna Apahida

Proiecte sustinute si acceptate in cadrul programului „10.000 km de drumuri judetene si de interes local” initiat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Studiu de fezabilitate:Modernizare strazi in orasul Huedin
Beneficiar: Orasul Huedin
Studiu de fezabilitate:Modernizare drum pietruit prin stabilizare cu lianti hidraulici si strat de protectie din covor asfaltic pe DC 103, DJ 107M - Agris KM. 0+000 - KM. 6+028
Beneficiar: Comuna Iara
Studiu de fezabilitate:Modernizare drum comunal DC 85 Tureni - Micesti, judetul Cluj
Beneficiar: Comuna Tureni
Studiu de fezabilitate:Modernizare infrastructura rutiera in comuna Tritenii de Jos, judetul Cluj
Beneficiar: Comuna Tritenii de Jos
Studiu de fezabilitate:Modernizare infrastructura rutiera in comuna Camarasu, judetul Cluj
Beneficiar: Comuna Camarasu